Pareto Tech – Công ty Công Nghệ Pareto giúp Doanh Nghiệp tiết kiệm chi phí, tối ưu quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các giải pháp công nghệ hàng đầu, cùng đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ các lĩnh vực: Truyền thông Marketing, Sale, Công nghệ đồng hành!.

Form singup

là bắt buộc!

Hướng dẫn cấu hình giao diện website

Pareto Tác giả Pareto 03/10/2023 5 phút đọc

Hướng dẫn cấu hình giao diện website

Bước 1: Truy cập vào hệ thống quản trị

Bước 2: Vào mục Cấu hình, chọn giao diện

1. Tùy chỉnh css: Khách hàng có thể tùy chỉnh css cho website tại đây bằng cách nhập nội dung css, nội dung cần được viết theo cấu trúc chuẩn của css

2. Thanh điều hướng: Tùy chỉnh menu hiển thị tại website, bao gồm menu header, menu footer, menu sidebar. Để cấu hình thanh điều hướng, tham khảo bài viêt Hướng dẫn cấu hình thanh điều hướng (Menu) Website AI.

3. Tiện ích: Cấu hình hiển thị nội dung chân trang, nội dung sidebar.

Bước 1: Kéo các tiện ích cần dùng tại mục Tiện ích có sẵn vào Thanh bên chính

Bước 2: Nhập các thông tin cho tiện ích, nhập các thông tin theo các tiêu chí có sẵn

Bước 3: Chọn và kéo các tiện ích sau khi đã nhập thông tin tại mục Thanh bên chính vào các mục Chân trang 1, chân trang 2,...

  • Chân trang 1: Box nội dung hiển thị bên trái của footer
  • Chân trang 2: Box nội dung hiển thị giữa footer
  • Chân trang 3: Box nội dung hiển thị bên phải
  • Dưới chân trang: Box nội dung hiển thị dưới cùng footer, trên copyright
  • Thanh bên shortcode 1, Thanh bên shortcode 2 , Thanh bên shortcode 3 : Hiển thị nội dung sidebar đi kèm shortcode khi thêm mới các nội dung.

4. Giao diện website: Cấu hình nhập các nội dung dùng tại tất cả các trang trên website

5. Liên hệ: Cấu hình nhập nội dung cho trang liên hệ

6. Cấu hình khác: Cấu hình nhập thông tin cho các trang con, thêm các nội dung để hiển thị

Pareto
Tác giả Pareto Pareto
Bài viết trước Hướng dẫn cài đặt giao diện Website

Hướng dẫn cài đặt giao diện Website

Bài viết tiếp theo

Hưỡng dẫn cấu hình nội dung trang chủ

Hưỡng dẫn cấu hình nội dung trang chủ

Bài viết liên quan

Thông báo